Pregabaline (LYRICA)
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

548295 - 548306 B 1600 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoine, carbamazepine en valproïnezuur met een chromatografische methode(HPLC of GC) (Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Klasse 26

Referentiewaarden
M V
3-8 3-8
Eenheid

mg/l