Flurazepam (Staurodorm)
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

therapeutic drug monitoring

Kwantitatieve bepaling is slechts in uitzonderlijke gevallen nodig. Meestal kan bij een intoxicatie volstaan worden met een urine-screening.

Bepaling kan geïndiceerd zijn in de volgende situaties: - Bij vermoeden op overdosering/intoxicaties - Informatie over therapietrouw/misbruik - Bij onacceptabele/toenemende bijwerkingen - Bij geneesmiddelinteracties

Wordt na orale toediening snel en bijna volledig geabsorbeerd. Flurazepam wordt snel gemetaboliseerd tot de actieve metabolieten hydroxy-ethylflurazepam en desalkylflurazepam. Wordt hoofdzakelijk in de vorm van metabolieten met de urine uitgescheiden. De eliminatiehalfwaardetijd van hydroxy-ethylflurazepam en desalkylflurazepam bedraagt ong. 1 uur resp. 40-100 uur. De werking treedt in na ong. 20 min en houdt 7-8 uur aan.

Referentiewaarden
M V
0.5-28.0 0.5-28.0
Eenheid

ng/ml