Flurazepam (Staurodorm)
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel (Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Referentiewaarden
M V
0.5-28.0 0.5-28.0
Eenheid

ng/ml