Fen

Synoniem

F-Ferritine

Materiaal

Serumbuis met gel

Transportcondities

kamertemperatuur of 4 - 8 °C

Dag van bepaling

dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

nee

ISO 15189 accreditatie?

nee

RIZIV nomenclatuurcode

541472 - 541483 B 250 Doseren van ferritine met niet isotopen-methode (Maximum 1)(Cumulregel 305) Klasse 13

Wetenschappelijke achtergrond

Ijzer dat niet wordt gebruikt voor de hemoglobinesynthese, wordt gebonden aan het eiwit ferritine en vervolgens opgeslagen in het reticulo-endotheliale systeem (=RES, o.a. in lever en beenmerg aanwezig). Een kleine hoeveelheid van het ferritine is evenwel aanwezig in het bloed zelf. De hoeveelheid ferritine in het bloed is een goede parameter voor de hoeveelheid ferritine in het RES

en weerspiegelt dus de ijzervoorraad.

 

Belangrijk is te noteren dat ferritine tevens een acute-fase eiwit is, m.a.w. een stijging van de concentratie wordt waargenomen, dit reeds in vroege stadia van inflammatie.

Bij een tekort aan ijzer wordt eerst de voorraad ijzer onder de vorm van ferritine opgebruikt. Indien ook deze gedepleteerd is, kan het lichaam onvoldoende rode bloedcellen aanmaken en ontstaat anemie. Bij een overmaat aan ijzer in het lichaam anderzijds, stijgt de hoeveelheid ferritine in het RES en het bloed en ontstaat een ijzerstapelingsziekte. Een voorbeeld hiervan is hereditaire hemochromatose, een aandoening waarbij er teveel absorptie van ijzer plaatsvindt in het gastro-intestinaal stelsel.

 

De interpreatie van ferritine is niet steeds eenvoudig: ferrtine is zowel een acuut fase eiwit en een merker voor ijzervoorraden.

Fe laag, Trf gestegen, ferritine laag: ijzergebrek

Fe gestegen, Trf laag, ferritine gestegn: Fe overlading (hemochromatose, hemosiderose)

Fe gedaald, Trf laag, Ferritine gestegen: anemia of chronic disease (aanvullende test: Ret-He kan nuttig zijn)

 

Referentiewaarden
M V
22.0-322.0 10.0-291.0
Streefwaarden :;Mannen: > 30 ng/mL;Vrouwen: > 50 ng/mL Streefwaarden :;Mannen: > 30 ng/mL;Vrouwen: > 50 ng/mL
Eenheid

µg/l

Methode

Immunochemiluminescentie

Benodigd staalvolume

100 µl

Toegelaten staaltypes

Serum