Vetten
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

RIZIV nomenclatuurcode

126733 - 126744 B 90 Microscopisch onderzoek (minimum opzoeken van vetten) (Maximum 1) Klasse 7

Methode

microscopie (kleuring met lipofiele kleurstof, vb Oil red)