Resultaat
Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT Genetica

RIZIV nomenclatuurcode

127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet (Maximum 1) Klasse 2 (Urgentie)