E. coli O157:H7

Synoniem

EHEC, Enterohemorragische E. coli, bloederige diarree, STEC

Materiaal

Faeces

Transportcondities

2 - 25 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO OLV Ziekenhuis

Uitbesteed ?

Screening in huis, confirmatie in OLV Lourdes Waregem

Bewaarcondities staal

1 dag

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

549894 - 549905 B 1000 Opsporen van Microsporidia (Maximum 1) (Diagnoseregel 78)Klasse 23

Wetenschappelijke achtergrond

Escherichia coli behoort tot de intestinale flora van de mens. Bepaalde serotypes kunnen bij de mens enteritis veroorzaken. De diarreeveroorzakende E. coli worden in zes groepen ingedeeld:

  • EPEC: Enteropathogene E. coli
  • EIEC: Enteroinvasieve E. coli
  • ETEC: Enterotoxigene E. coli
  • EAEC: Enteroaggregatieve E. coli
  • DAEC: Diffuus-adhererende E. coli
  • EHEC: Enterohemorragische E. coli

EHEC behoort tot de groep van shigatoxineproducerende E. coli (STEC). De types die het meest enteritis veroorzaken zijn EHEC O157:H7 en O104:H4. De transmissie van ETEC, EHEC, EIEC en EAEC vindt voornamelijk plaats via besmet water of voedsel (met vee als reservoir). Transmissie van EPEC en soms van EHEC vindt plaast van persoon op persoon (met de mens als reservoir).

In het algemeen zijn infecties met E. coli zelflimiterend. EHEC kan bij de mens echter ook hemorraghische colitis veroorzaken. De incubatietijd na infectie is typsisch 3-4 dagen en een klein inoculum is voldoende. Een infectie kan asymptomatisch verlopen, maar leidt bij ongeveer 50% van de patiënten tot een hemorragische colitis met heftige buikkrampen, soms braken, vaak zonder koorts, en met diarree (eerst waterig, na 1-3 dagen bloederig). De meeste patiënten herstellen binnen 10 dagen. Bij een minderheid kan de infectie leiden tot een levensbedreigende aandoening zoals hemolytisch-uremisch syndroom (symptomen zijn bleekheid, algehele zwakte, verhoogde bloedingsneiging, oligurie en oedeem). Dit kan voorkomen tot 14 dagen na het enteritisbeeld, voornamelijk bij kinderen jonger dan 5 jaar en ouderen vanaf 60 jaar.

Preventie van besmetting met EHEC via de voeding berust op basale hygiëne bij de bereiding van voedsel.

Methode

Kweek op selectieve, chromogene voedingsbodem. Door toevoeging van galzouten aan de voedingsbodem kunnen geen Gram-positieve bacteriën groeien. Kolonies van E. coli O157:H7 krijgen op deze bodem een magenta-rode kleur. Andere serotypes van E. coli en andere bacteriën zoals Citrobacter spp., Enterobacter spp., Klebsiella spp. en Serratia spp. hebben een (blauw)groene kleur. Nog andere Enterobacteriaeceae zijn kleurloos of hebben een blauwe of roze kleur. 

Bij vermoeden van E. coli O157:H7 wordt de voedingsbodem doorgestuurd naar het OLV Lourdes ziekenhuis in Waregem voor confirmatie.

Benodigd staalvolume

50 µl

Toegelaten staaltypes

Faeces in potje