Dibucainegetal
Synoniem

D-Dibucainegetal

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 96 uur of 4 werkdagen uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

LABO UZ GENT

Wetenschappelijke achtergrond

pseudocholinesterase wordt genkenmerkt door een genetisch polymorfisme.

in aanwezigheid van het lacaal anestheticum dibucaine wordt de activiteit van normaal pseudocholinesterase sterker geremd dan atypische enzymvarianten 

Referentiewaarden
M V
68-90 68-90
Eenheid

%

Methode

colorimetrische activiteitsbepaling van (psudo)cholinestease in aan- en afwezigheid van dibucaine

dibucainegetal = (1- CHEgeremd/CHE niet-geremd) x 100