Dengue Antigen
Synoniem

D-Antigen

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 10 dagen na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

TROPISCH INSTITUUT

RIZIV nomenclatuurcode

551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue,West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) (Maximum 5)(Cumulregel 328) Klasse 18

Wetenschappelijke achtergrond

  • NS1 is opspoorbaar tijdens de acute fase van dengue virus infections. NS1 tests kunnen even gevoelig zijn als moleculaire testen tijdens de eerste 0-7 dagen van de symptomen. Na dag 7 zijn NS1 tests niet aanbevolen.
  • Een positief NS1 resultaat is indicatief voor een dengue infectie maar levert geen serotype informatie. De kennis van het serotype van het virus is niet noodzakelijk voor de behandeling.
  • NS1 kan aangetoond worden in volbloed of plasma, doch de meeste NS1 testen werden ontwikkeld en geëvalueerd in serum. Gecombineerd testen met NS1 en IgM kan meestal een diagnostisch resultaat opleveren gedurende de eerste 1-7 dagen van de ziekte, dient een tweede convalescent fase staal verkregen en getest voor IgM wanneer zowel antigen en antilichaam tests negatief zijn.

Referentiewaarden
M V
negatief negatief