Delta - ALA
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

540072 - 540083 B 700 Doseren van delta-aminolevulinezuur (Maximum 1) Klasse 20

Wetenschappelijke achtergrond

Diagnose van porfyrieën: Δ-ALA kan gestegen zijn bij aanvallen van acute intermittente porphyrie, erfelijke coproporfyrie en porphyria variegata; evaluatie van neurologische problemen die gepaard gaan abdominale pijn; diagnose van lood ofr kwikvergiftiging. Urinair Δ-ALA is geen gevoelige indicator van loodvergiftiging bij kinderen. ALA is ook gestegen bij tyrosinemie. Porphobilinogeen en δ-aminolevulinezuur zijn de aanbevolen testen voor acute intermittente porfyrie. 

Referentiewaarden
M V
<4.5 <4.5
Eenheid

mg/g creatinine