Directe Coombs

Synoniem

directe antiglobuline test, directe antiglobulinetest, DAGT

Materiaal

EDTA-volbloed

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Nee

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

555214 - 555225 B 150 Opzoeken van anti-erythrocyten antilichamen met een directe antiglobuline test met polyvalent antiglobuline serum (Maximum 1) Klasse 10

Gerelateerde richtlijnen

Guidline AMC - AIHA

Wetenschappelijke achtergrond

Korte beschrijving methode:

In de DAT worden de te onderzoeken erytrocyten geïncubeerd met antistoffen gericht tegen humane globulinen (anti humaan globuline, AHG) bijvoorbeeld  gericht tegen IgG, IgA, IgM en/of complementfactoren. Polyvalent (of polyspecifiek AHG) bevat meestal anti-IgG en anti-complement. Indien er IgG-antistoffen en/of complement in vivo op de erytrocyt gebonden zijn, zal agglutinatie optreden.

Er dient monospecifiek anti-IgG en een anti-complement reagens gebruikt te worden om te onderscheiden wat aan de patiëntenerytrocyten gebonden is. Niet in alle laboratoria wordt getest op aan patiëntenerytrocyten gebonden IgA. Indien de DAT positief is, is het belangrijk om na te vragen wat er getest is.

De laboratoriumtesten die tegenwoordig gebruikt worden zijn heel gevoelig. Een DAT positief zijn, zonder dat deze uitslag relevant is voor de patiënt. Bij verdenking AIHA, en om de specificiteit van de uitslag van de DAT te verhogen dient een eluaat getest te worden.

Methode

Microagglutinatie in gelsysteem

Benodigd staalvolume

0.5 mL

Detectielimiet

nvt