IgG aviditeit CMV
Synoniem

C-CMV

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

virale antilichamen maximaal 8/aanvraag

Uitvoerend laboratorium

LABO OLV Ziekenhuis

Referentiewaarden
M V
0.65-1 0.65-1
Eenheid

%