CDTransfer (klinisch)
Synoniem

C-BIVV

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 10 dagen na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Wetenschappelijke achtergrond

de metaboliet van ethanol, acetaldehyde, remt de glycosylatie van transferrine. Hierdoor ontsaat carbohydraat deficiënt transferrine (CDT). Het percentage CDT is evenredig met de gemiddelde blootstelling aan alcohol over de laatste twee à drie weken. De test is een onderdeel van de evaluatie van de rijvaardighedi van chauffeurs die een alcoholcontract hebben aangegaan (opgelegd door de rechter na veroordeling van dronkenschap achter het stuur)

Referentiewaarden
M V
Negatief: < 1.3%;Grijze zone: 1.3-1.6%;Positief: > 1.6% Negatief: < 1.3%;Grijze zone: 1.3-1.6%;Positief: > 1.6%
Eenheid

%

Methode

capillaire elektroforese