Candida IgG
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

556135 - 556146 B 125 Opzoeken en/of titreren van precipiterende antilichamen volgens immunodiffusietechniek (duivensera, enz), exclusief microbiële, virale, parasitaire en mycotische antigenen, per antigeen (Maximum 4) Klasse 9

Referentiewaarden
M V
<120 <120
Eenheid

mgA/l

Methode

immunoassay