Fenylglyoxylzuur
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Wetenschappelijke achtergrond

Biologische monitoring van styreen of ethylbenzeen. Deze componenten worden in het lichaam gemetaboliseerd tot amandelzuur (85%) en fenylglyoxylzuur (10%). Door deze twee metabolieten te bepalen kan de mate van blootstelling aan styreen en/of ethylbenzeen worden aangetoond.

Referentiewaarden
M V
<350 <350
Eenheid

mg/g creatinine