Methylhippuurzuur
Synoniem

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Wetenschappelijke achtergrond

De kwantitatieve bepaling van hippuurzuur en methylhippuurzuur in urine is belangrijk om de blootstelling aan respectievelijk tolueen en xyleen na te gaan en op te volgen. 

Referentiewaarden
M V
0.0-1500.0 0.0-1500.0
Eenheid

mg/g creatinine