Fluor
Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Referentiewaarden
M V
0-0.4 0-0.4
Eenheid

µg/g creatinine