ANCA Anti-MPO
Synoniem

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

Maximaal 72 uur of 3 werkdagen uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

556570 - 556581 B 350 Opsporen van anti-PR3 of anti-MPO antilichamen (Maximum 2) (Diagnoseregel 64) Klasse 15

Wetenschappelijke achtergrond

Antineutrofiele cytoplasmatische antistoffen (ANCA) spelen een belangrijke rol in de diagnostiek van kleine vaten vasculitis, in het bijzonder granulomatose met polyangiitis (GPA) en microscopische polyangiitis (MPA). Van oudsher worden ANCA opgespoord met behulp van een indirecte immunofluorescentie (IIF)-test op een substraat van neutrofiele granulocyten. In het kader van ANCA-geassocieerde vasculitis (AAV) kunnen 2 fluorescentiepatronen gevonden worden: een granulair cytoplasmatisch patroon (C-ANCA) en een perinucleair patroon (P-ANCA). Indien één van beide patronen gevonden wordt, dient het resultaat opgevolgd te worden met een antigeen-specifieke test om vast te stellen of de ANCA gericht zijn tegen proteïnase 3 (PR3) of myeloperoxidase (MPO). 

Referentiewaarden
M V
<7 <7
Eenheid

U/ml