Amiodarone
Synoniem

Materiaal

Serumbuis met gel

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

RIZIV nomenclatuurcode

548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of de actieve metaboliet ervan (Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Klasse 15 (Urgentie)

Wetenschappelijke achtergrond

Bloedspiegelbepaling bij amiodaron wordt toegepast bij een vermoeden van onderdosering of intoxicatie. Vanwege de lange halfwaardetijd wordt steady-state pas na 2 a 3 maanden bereikt. Bloedspiegelbepalingen worden tevens uitgevoerd als controle op de afwezigheid van amiodaron en de actieve metaboliet na het staken van de therapie. 

Aanvullingen: Halfwaardetijd: 26 - 107 dagen (veelal 40 - 55 dagen).
Actieve metaboliet = desethylamiodaron, halfwaardetijd: 20 - 118 dagen (veelal 57-64 dagen).

Referentiewaarden
M V
Therapeutische referentiewaarden voor;Amiodaron : steady state: 1 - 2.5 mg/l;Toxicologische referent Therapeutische referentiewaarden voor;Amiodaron : steady state: 1 - 2.5 mg/l;Toxicologische referent
Eenheid

mg/l