Alcohol vermindert de ADH productie waardoor een tijdelijk verhoogde urineproductie ontstaat. Dit fenomeen ontstaat ook bij diabetes insipidus, wanneer de hypofyse onvoldoende ADH aanmaakt of wanneer de nieren niet meer adequaat reageren op het ADH.

Alcohol zorgt dat je meer moet plassen dan normaal, dit komt doordat alcohol de ADH productie remt.

Synoniem

Transportcondities

EDTA plasma diepgevroren

Time-to-result

maximaal 1 week na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Bewaarcondities staal

EDTA plasma diepgevroren: > 1 week

RIZIV nomenclatuurcode

434114 - 434125 B 800 Doseren van anti-diuretisch hormoon (ADH) (Maximum 1)(Cumulregel 86,322) Klasse 21

Wetenschappelijke achtergrond

Antidiuretisch hormoon wordt ook wel vasopressine genoemd en is een hormoon dat gemaakt wordt in de hypothalamus, een kleine klier in de hersenen. De belangrijkste functie is de nieren te stimuleren om water te resorberen, hierdoor wordt er minder urine geproduceerd en kan de bloeddruk en zoutconcentratie in het bloed worden gereguleerd.

Bij diabetes insipidus zijn de nieren niet goed in staat om vocht vast te houden. Dit wordt veroorzaakt door een tekort aan ADH. Mogelijke oorzaken zijn beschadiging van de hypothalamus of hypofyse als gevolg van een operatie, hersenletsel (in het bijzonder een schedelbasisfractuur), een tumor of sarcoïdose.

Referentiewaarden
M V
<14.0 <14.0
Eenheid

pg/ml

Benodigd staalvolume

1 ml