Adenovirus antigen

Synoniem

Adenovirus faeces antigen, diarree, enteritis

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

Bewaarcondities staal

Koelkast (2-8°C): maximum 5 dagen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

552333 - 552344 B 200 Opzoeken van adenovirus bij een kind, jonger dan twee jaar (Maximum 1) Klasse 12

Wetenschappelijke achtergrond

Transmissie

  • Transmissie van adenovirus kan gebeuren via de faeco-orale route of via aërosol. Adenovirussen kunnen lang overleven in het milieu en zijn vrij resistent aan desinfectie doordat ze geen enveloppe hebben.
  • Adenovirus kan via de faeces uitgescheiden worden gedurende maanden na infectie.

Verwekker

Het adenovirus is een dubbelstrengig-DNA virus van 70 nm. Het virus is opgebouwd uit een capside van 252 capsomeren: 240 hexonen met antigenen die in alle humane adenovirussen identiek zijn en antigene delen die specifiek zijn voor het serotype.

Kliniek

  • De incubatietijd bedraagt 3 tot 10 dagen.
  • Het veroorzaakt een gastro-enteritis. Dit is een ontsteking van de mucosa van maag, dunne darm en/of dikke darm. De symptomen zijn: verminderde eetlust, misselijkheid, braken, diarree en buikklachten.
  • Bij virale gastro-enteritis is waterige diarree het meest voorkomende symptoom. De ontlasting bevat zelden slijm of bloed.
  • Kenmerk van adenovirus-induced gastro-enteritis is diarree, die ongeveer 1 tot 2 weken duurt. Geïnfecteerde zuigelingen en kinderen kunnen last hebben van mild braken dat doorgaans 1 tot 2 dagen na het begin van diarree ontstaat. Koorts komt in ongeveer 50% van de patiënten voor.
  • Gastro-enteritis kan grote discomfort geven. Elektrolieten- en vochtverlies leiden bij gezonde volwassenen meestal niet tot verstoring van het metabolisme. Verstoring van het metabolisme kan ontstaan bij kinderen, bejaarden of immungecompromiteerde personen.

Epidemiologie

  • 5 – 10% van acute diarree bij kinderen wordt veroorzaakt door adenovirus subgenus F type 40 en 41. De adenovirussen zijn de 4e meest voorkomende oorzaak van virale gastro-enteritis in de kinderleeftijd. Infecties doen zich durante het gehele jaar voor, met een lichte stijging in de zomer. Kinderen jonger dan 2 jaar worden het meest frequent getroffen.
  • Het virus verspreidt zich endemisch en 'outbreaks' worden vaak gezien in hospitalen en kinderkribben. 

Wat moet ik nog meer weten?

Enkel detectie van type 40-41. In immuungedeprimeerde patiënten met duidelijke kliniek (vaak gepaard gaande met temperatuur en andere gegeneraliseerde symptomen) is het aangewezen om meerdere types op te sporen dmv PCR op stoelgang of in bloed.

Enkel bij kinderen jonger dan 2 jaar is er RIZIV-terugbetaling voor deze bepaling.

Methode

Immunochromatografische laterale flow test. Monoklonale antilichamen gericht tegen adenovirus zijn enerzijds gefixeerd op een vaste drager (membraan), anderzijds gelabeld met gekleurde latexpartikels. Wanneer adenovirus antigen aanwezig is in het staal, binden de gelabelde antilichamen op deze antigenen. Dit immuuncomplex wordt op zijn beurt gebonden door de antilichamen op het membraan. Door aanwezigheid van gekleurde latexpartikels wordt een gekleurde lijn zichtbaar: de test in positief. Indien geen adenovirus antigen aanwezig is in het staal worden de gelabelde antilichamen niet gebonden en verschijnt er geen gekleurde lijn: de test is negatief.

Benodigd staalvolume

100 µl/ 50 mg

Toegelaten staaltypes

Faeces in potje