Angiotensine converterend enzyme

Synoniem

Angiotensine converterend enzyme, ACE, angiotensin converting enzyme, Kininase II

Materiaal

Serumbuis met gel

Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 72 uur of 3 werkdagen uur na ontvangst

Uitvoerend laboratorium

AML Antwerpen

Uitbesteed ?

Ja

Bewaarcondities staal

Koelkast (2-8°C): 2 weken

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

541995 - 542006 B 200 Doseren van angiotensine converting enzyme (Kininase 2) (Maximum 1) Klasse 12

Wetenschappelijke achtergrond

  • ACE is een enzym dat angiotensine I omzet naar het actieve angiotensine II. Dit is peptide dat vasoconstricterend (verhoogd de bloekddruk) werkt via het renine-angiontenise-aldosteron systeem (RAAS).
  • Angiotensine converting enzyme (ACE) is een non-specifiek enzym omdat het niet alleen Angiotensine I omzet in Angiotensine II, maar ook bradykine inactiveert. Bradykinine werkt bloeddrukverlagend.
  • Een link werd gelegd tussen een verhoogd ACE gehalte en sarcoïdose. Patiënten met een actieve ziekte vertonen in 40 – 80 % een verhoogde ACE concentratie in serum.1 Sarcoïdose is een acute of chronische ziekte met een vooralsnog onbekende oorzaak, maar aan de basis zouden immunologische processen liggen.2 Activatie van de alveolaire macrofaag door een onbekende antigen trigger is een mogelijk oorzaak. Deze macrofagen gaan onder andere lysozyme en ACE produceren en een verhoging van ACE in het serum kan wijzen op een granulomateus ontstekingsproces.
  • De ziekte wordt gekarakteriseerd door multipele, uniforme epithelioïde granulomen die multipele organen gaan aantasten. Meestal worden de lymfeknopen en longen aangetast. Deze granulomen zijn fibreus en worden omgeven door grote histiocyten.2
  • Sarcoïdose kenmerkt zich door een algemene malaise, vermoeiheid, gewichtsverlies, koorts, een droge niet-productieve hoest. Huidletsels zijn frequent samen met een lymfadenopathie en hepatosplenomegalie.
  • Definitieve diagnose wordt gesteld op basis van een medische beeldvorming en een longbiopsie die de granulomen kan aanduiden. De diagnose is vooral een uitsluitingsdiagnose.
  • Het serumgehalte van ACE wordt beïnvloed door polymorfismen (inserties(I)/deleties(D)) in het ACE gen. Dit zou een invloed hebben op de vatbaarheid van een persoon voor sarcoïdose.3 Een homozygote DD zou een hoger risico lopen en hebben een hoger serum ACE gehalte.

Wat moet ik nog meer weten?

EDTA inhibeert de ACE activiteit en is dus NIET geschikt.

Referentiewaarden
M V
20-70 20-70
Eenheid

IU/l

Methode

Turbidimetrie

Benodigd staalvolume

5 µL

Toegelaten staaltypes

Serum (géén EDTA-plasma!)