Bloedgroep
Synoniem

ABOD, ABO, rhesus

Materiaal
Transportcondities

2 - 8 °C

Dag van bepaling

Dagelijks

Time-to-result

Maximaal 24 uur na ontvangst

Verzendingscondities

2 - 25 °C

Uitvoerend laboratorium

Hoofdlabo Waregem

Uitbesteed ?

Neen

ISO 15189 accreditatie?

nee

EQC deelname?

ja

RIZIV nomenclatuurcode

555015 - 555026 B 150 Bepalen van de bloedgroepen ABO-RH1 (Maximum 1) Klasse 10

Wetenschappelijke achtergrond

Het ABO-systeem was het eerste bloedgroepensysteem en werd in 1900 door Landsteiner ontdekt. Het is nog steeds het belangrijkste bloedgroepensysteem voor de transfusiepraktijk. Dit komt omdat in plasma van ieder individu, vanaf enkele maanden na de geboorte, antistoffen aanwezig zijn tegen de antigenen van het ABO-systeem die bij hem/haar ontbreken Er worden vier bloedgroepen onderscheiden in het systeem, namelijk A, B, AB (A en B die codominant zijn) en O (noch A, noch B aantoonbaar). In het plasma zijn van nature antistoffen aanwezig, gericht tegen die antigenen die bij een bepaalde persoon ontbreken.

Bij transfusie met een ABO-incompatibel bloedbestanddeel kunnen deze ABO-antistoffen een acute hemolytische transfusiereactie veroorzaken, soms zelfs met fatale gevolgen. De kans dat een ABO-incompatibele transfusie wordt gegeven is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat identificatiefouten, met name administratieve fouten een belangrijke rol spelen. In een grootschalig Amerikaans onderzoek uit de jaren tachtig werd de kans op overlijden door transfusie met een ABO-incompatibel RBC-concentraat geschat op 1:100.000 tot 1:600.000. Daarom wordt vanuit Labo Maenhout, tevens volgens advies van de Hoge Gezondheidsraad, het bloedgroepkaartje pas meegegeven na een tweede bepaling van de bloedgroep.

Wat moet ik nog meer weten?

Een afzonderlijke EDTA-tube is vereist voor de bloedgroepbepalingEen bloedgroepkaart wordt slechts bezorgd aan de patiënt wanneer de bloedgroep twee maal bepaald werd op twee onafhankelijk van elkaar afgenomen bloedmonsters. Pas dan wordt de bloedgroep als definitief beschouwd.

Methode

Microagglutinatie in gelsysteem

Benodigd staalvolume

Best afzonderlijke EDTA-buis

Detectielimiet

Niet van toepassing

Toegelaten staaltypes

EDTA-volbloed gecombineerd met serumbuis op gel