Geïnformeerde toestemming voor de patiënt

De overheid pakt uit met een website waarop alle informatie te vinden is over de geïnformeerde toestemming van de patiënt om zijn gegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.

Zowel bij patiënten als bij (huis)artsen leven er heel wat vragen in verband met het delen van medische informatie tussen zorgverstrekkers. Om dat hiaat op te vullen, start de overheid met een nieuwe website (www.patientconsent.be) waarop een volledig overzicht gegeven wordt van wat er wettelijk kan, mag en niet mag.

Uiteraard begint men met een definitie van wat geïnformeerde toestemming is: de goedkeuring die een patiënt geeft aan een zorgverlener om zijn gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Het delen van de gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de zorg en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt. De patiënt kan bovendien op elk moment beslissen om deze gegevens al dan niet te laten uitwisselen.

De patiënt wordt erop gewezen dat het belangrijk kan zijn om deze toestemming te geven omdat men tijdens zijn leven met verschillende zorgverstrekkers in aanraking komt. “Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan”, luidt het op de website. Als voorbeelden van gegevens waarvan het nuttig is dat ze gedeeld kunnen worden, geeft men onder meer de resultaten van bloedonderzoeken, röntgenfoto’s, vaccinatie- en medicatieschema’s en voorgeschreven en afgeleverde medicatie. Dit is een handige tool die u uw patiënt kan aanraden om hem het belang van geïnformeerde toestemming duidelijk te maken.

Bron: www.domusmedica.be