Acute diarree door rotavirus

  • Op dit moment merken wij in ons laboratorium een aanzienlijke stijging op van het aantal rotavirus-positieve gevallen. In de periode januari – april 2015 testte 30% van de aanvragen voor rotavirus positief, terwijl in dezelfde periode in 2014 slechts 2% positief testte. Verhoogde vigilantie voor rotavirus is dus aan te raden, zeker bij jonge kinderen (<2 jaar) met acute waterige diarree!
  • Indien U een positief resultaat bekomt bij een gevaccineerde patiënt, gelieve deze informatie door te spelen aan het laboratorium. Deze stammen van het rotavirus zullen vervolgens worden doorgestuurd naar het referentielaboratorium voor verdere sequentiebepaling (onderscheid wild type en vaccin type –nagaan van vaccinfalen)

In bevolkingsonderzoeken wordt bij een derde van de patiënten met acute diarree een pathogeen micro-organisme in de ontlasting gevonden. Bij een ziekteduur van een week of korter worden in het algemeen vooral virale en bacteriële verwekkers gevonden, terwijl bij een langere ziekteduur vaker parasitaire verwekkers worden gezien. In deze topic wordt gefocust op Rotavirus infectie.

downloadSymptomen:

  • Acute, waterige diarree
  • Frequent braken gedurende de eerste dagen
  • Kan relatief lang aanhouden (de resorptie is afgenomen als gevolg van beschadiging van de darmwand)
  • Koorts
  • (Soms hevige) dehydratatie

In de algemene bevolking (community acquired) komen rotavirus-infecties het meest voor tussen de leeftijd van 6 en 24 maanden. Tegen de leeftijd van 5 jaar heeft 95 % van de kinderen minstens één infectie doorgemaakt. Vóór de leeftijd van 3 maanden verlopen de infecties meestal asymptomatisch omwille van de bescherming door moederlijke antilichamen, borstvoeding of de immaturiteit van het darmepitheel. Elke nieuwe rotavirus-infectie leidt tot een betere en bredere bescherming tegen de volgende infecties zodat symptomatische infecties uitzonderlijk boven de leeftijd van 5 jaar voorkomen.

In Europa zijn Rotavirus-infecties seizoensgebonden met een piekincidentie in de winter tijdens de maanden februari en maart. Verscheidene studies hebben aangetoond dat het RV het etiologische agens was in 20 tot 50 % van de gehospitaliseerde gevallen van gastro-enteritis bij kinderen jonger dan 5 jaar. Deze ernstigere rotavirus geïnduceerde gastro-enteritis vereisen meestal parenterale rehydratie. De mortaliteit na rotavirus infectie is laag bij ons, maar het aantal hospitalisaties is aanzienlijk.

ROTAVIRUS incidentie

Weekly reported rotavirus cases (WIV-ISP, Sentinel Network of Laboratories)

 

De WHO adviseert rotavirusvaccinatie (monovalent of pentavalent) voor alle kinderen, maar met name in landen waar het overlijdenspercentage ten gevolge van rotavirus hoger is dan 10%. Sinds terugbetaling van vaccinatie werd een aanzienlijke daling van het aantal laboratorium bevestigde gevallen van rotavirus geobserveerd, tegelijk met een later optreden van de piekincidentie. Ook werd een daling waargenomen van het aantal hospitaalopnames sinds het vaccin op de markt is zoals geobserveerd in regionale en universitaire ziekenhuizen in België. In 2015 lijkt dus opnieuw een opwaartse trend ingezet te zijn in tegenstelling tot een aanzienlijke daling in 2014. De situatie bereikt echter nog niet het niveau van 2013.

Bronnen: https://www.nhg.org; health.belgium.be; https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/rotavirus/default.aspx