Mening Domus Medica: Snelle geneeskunde helpt de patiënt niet

Begin mei opent het Metrostation Brussel-Centraal een dokterspraktijk, waar pendelaars snel terechtkunnen voor een check-up, voorschrift of bloedprik. Hoewel de artsen samenwerken met de huisarts, is dit volgens Domus Medica niet de beste weg om kwaliteitsvolle zorg te bieden.

Met deze opening speelt het Metrostation Brussel-Centraal in op de huidige maatschappelijke tendensen, waar geen tijd kan worden vrijgemaakt, zelfs niet om de eigen gezondheid ernstig te nemen.

Een snelle check-up of bloedprik is volgens Domus Medica echter geen oplossing en kan de patiënt zelfs op het verkeerde spoor zetten. Welke voorgeschiedenis draagt deze patiënt mee? Zijn er andere gezondheidsfactoren, mogelijk chronische aandoeningen, waarmee men rekening moet houden? En hoe weet deze medische dienst welke technische onderzoeken al gebeurd zijn?

Inhoudelijk is Domus Medica voorstander van een uiteindelijke inschrijving van alle patiënten in de huisartsenpraktijk. Zesennegentig procent van alle patiënten verklaart een vaste huisarts te hebben, maar dit cijfer vertaalt zich (nog) niet in hetzelfde aantal globaal medische dossiers (GMD’s).

Domus Medica is ervan overtuigd dat dankzij een globaal medisch dossier bij de eigen huisarts de patiënt de juiste en kwaliteitsvolle zorg krijgt. De huisarts kent zijn patiënt en zijn omgeving, waardoor hij juister kan inschatten welke zorg de patiënt op dat moment nodig heeft. In het globaal medisch dossier worden ook alle onderzoeken bijgehouden, waardoor onnodige dubbelonderzoeken – en dus onnodige kosten – in de gezondheidszorg worden vermeden.

Door ‘snelle dokterspraktijken’ worden deze kosten terug opgedreven en kunnen er ook ernstige gevolgen zijn voor de patiënt op lange termijn.

Domus Medica wil dan ook dat er duidelijke richtlijnen komen voor deze nieuwe initiatieven en dat er nauw wordt samengewerkt met de huisartsenpraktijk en -kring.

 

Bron: www.domusmedica.be